سوال و جوابهای کتاب درسی علوم سال سوم ابتدائی

 

بازی با فرفره

1-      اگر بخواهیم مثل دانشمندان کار کنیم، چه مراحلی را باید پشت سر بگذاریم؟

1- با دقّت فکر می کنیم 2- با دقّت مشاهده می کنیم   3- می پرسیم 4-  فرضیه می سازیم   5-آزمایش طراحی می کنیم  6- یادداشت می کنیم  7- نتیجه می گیریم

 

2-      برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

همه چیز را با دقت مشاهده می کنیم هرچه که می شنویم یا می بینیم دلیل بیاوریم.

 

3-      چرا فرفره ی رضا زودتر از فرفره ی پرویز از حرکت می ایستد؟

چون سطح زیر فرفره صاف نیست.

4-      فرضیه چیست؟

گاهی برای اتفاقی که می افتد دلیلی می آوریم اما نمی دانیم که دلیل ما درست است یا نه به این دلیل فرضیه می گویند.

5-      چگونه باید بفهمیم که یک فرضیه درست است یا غلط؟

آزمایش میکنیم

6-      فرفره در چه حالی بهتر وسریع ترمی چرخد؟

روی سطح صاف

7-      چرا باید هر چیزی را مشاهده می کنیم یادداشت برداریم؟

تا آنها را فراموش نکنیم ونتایج صحیحی بگیریم

8-      چه هنگام باید درمورد کاری نتیجه گیری کنیم؟

در باره ی دلیل هایی که اتفاق می افتد بعد از فکر کردن و آزمایش کردن نتیجه گیری می کنیم.

9-      رضا در باره آزمایشی که انجام داده است به چه نتیجه ای می رسد؟

او بعد ازفکر کردن به این نتیجه می رسدکه نا صاف بودن زمین باعث می شودکه فرفره زودتراز حرکت بایستد.

10-  چه چیزهایی باعث می شودکه شکر یا نمک بیشتری در آب حل شود؟

-    آب بیشتر- گرما – هم زدن در آب

 

 

سئوالات بخش یک علوم سوم دبستان

1-       نیازهای جانوران را نام ببرید.

- نیاز به جای مناسب 2- نیاز به لانه 3- نیاز به غذا 4- نیاز به هوا 5-نیاز به آب 6- نیاز به همکاری

2-    جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟

جایی را که آب وهوای معتدل ( خوب ) داشته باشد وپیدا کردن غذا آسان تر باشد .

3-در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا

دربیابان به علّت هوای گرم وخشک ودر قطب به علّت هوای بسیار سرد جانوران کمتری یافت می شود .

 

4-محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

آهو        مار       موش                قورباغه             فک

وال                فلامینگو           خرس قطبی                  ستاره دریایی

فلامینگو در کنار آب – آهو در چمنزار ـ مار در جنگل ، بیابان و باغ ها – موش در جنگل ، بیابان ، باغ ، شهر و روستا - وال و ستاره ی دریایی و فک در دریا – خرس قطبی در قطب شمال – قورباغه در آب وخشکی

 

5-چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید

بعضی از جانوران برای حفظ جان خود وبچّه هایشان از سرما وگرما ودشمن برای خود لانه می سازند مانند موش وبیشتر پرندگان

 

6-    چرا بیشتر جانوران بزرگ لانه ای ندارند؟

جانوران بزرگ به علّت جثه ی بزرگ شان ونترسیدن از دشمن لانه ای ندارند .

7-    چرا جانوران به غذا نیاز دارند ؟

جانوران برای رشد وحرکت نیاز به غذا دارند .

8-    کدام گوشت خوارو کدام گیاه خوارند ؟

ببر – خرس – زرافه ـ اسب ـ گرگ ـ وال

زرافه گیاه خوار –ببر گوشت خوار- خرس گوشت خوار – اسب گیاه خوار – گرگ و وال گوشت خوار

9-    دندان گیاه خوران با گوشت خواران چه فرقی دارد؟

دندان گوشت خواران برای پاره کردن و دندان گیاه خواران برای بریدن و آسیاب کردن ( له کردن ) مناسب است

10-با شروع فصل سرما بعضی از جانوران چه تغییراتی در زندگی خود می دهند ؟ چرا

با شروع فصل سرما بعضی از جانوران برای رهایی از سرما وکم غذایی به خواب زمستانی فرو می روند وبعضی هم مهاجرت می کنند

11-  چند جانور نام ببرید که زمستان خوابی دارند .

خرس – موش – خفاش – مار – سنجاب – جوجه تیغی و ... به خواب زمستانی فرو می روند .

12-  چند جانور نام ببرید که مهاجرت می کنند .

پرستو – لک لک – غاز وحشی – مرغ دریایی و .... مهاجرت می کنند .

13-  جانوران زیر هوای مورد نیاز خود راچگونه به دست می آورند؟

ماهی  -  کرم خاکی – سگ – دلفین

ماهی از هوای داخل آب ، کرم خاکی از هوای داخل خاک ،سگ از هوای بیرون – دلفین از هوای بیرون از آب با نفس کشیدن

14-    هریک از جانوران زیر چه می خورند ؟

وال – شیر و پلنگ – گور خر ـ مار – جغد

وال ماهی های کوچک را می خورد ، شیر وپلنگ حیوانات را شکار کرده می خورند ، گورخر گیاه خوار است، مار ، موش و تخم پرندگان را می خورد ، جغد هم موش وهم بعضی پرندگان را شکار کرده می خورد

15-چرا پرنده ها مجبورند روزی چند بار غذا بخورند ولی مارها شاید هفته ای یک بار غذا بخورند ؟

پرندگان برای پرواز  وحرکت کردن به غذای بیشتری احتیاج دارندولی مار ها حرکت کمتری دارند وبه همین علّت غذای کمتری احتیاج دارند .

16-    چه جانورانی به صورت گروهی زندگی می کنند ؟

جانورانی مانند زنبور – مورچه – و موریانه

17-    جانوران بیابانی آب بدن خود را چگونه به دست می آورند ؟

جانوران بیابان از سه راه آب مورد نیاز خود را به دست می آورند : ا- از غذایی که می خورند 2- از زیر زمین وریشه ی بعضی از گیاهان 3- از ذخیره ی بدن خود

18-    نام چند جانور را که در قطب زندگی می کنند نام ببرید.

خرس قطبی – گوزن قطبی – روباه قطبی – گرگ

19-    جانوران برای نفس کشیدن به چه چیزی نیاز دارند ؟

هوا

20-    جانوران به چه علّت هایی مهاجرت می کنند ؟

برای یافتن غذا و آب وهوای مناسب برای زندگی

21-    خواب زمستانی چه فرقی با خواب معمولی دارد؟

خواب زمستانی طولانی است ولی خواب معمولی کوتاه است .

22-    آیا جانوران در طول زمستان خوابی ، به آب وغذا نیاز دارند ؟

بله  ،  آن ها نیاز خود را از ذخیره ی  بدن خود می گیرند .

23-    بین علّت زمستان خوابی وعلّت مهاجرت پرستو چه شباهتی وجود دارد ؟

هر دو به علّت کم بودن غذا است

24-    هنگامی که باران می بارد کرم خاکی ها از خاک بیرون  می آیند .می دانید چرا ؟

چون آب باران در تونل های آن ها وارد می شود وکرم ها نمی توانند نفس بکشند وبرای همین برای نفس کشیدن از خاک بیرون می آیند.

25-    چرا با شروع فصل سرما بعضی از جانوران می خوابند وبعضی مهاجرت می کنند ؟

برای رهایی از سرما وکم غذایی

26-    اگر یک لیوان را تا نیمه آب بریزیم ویکی دو ساعت بی حرکت بماند سپس دیواره ی داخلی را مشاهده کنیم چه می بینیم ؟ حباب های ریز که به لیوان چسبیده اند .

27-    از مشاهده ی حباب هایی که به لیوان چسبیده اند چه نتیجه ای می گیرید ؟

نتیجه می گیریم که در داخل آب هوا وجود دارد .

28-  چرا وقتی ماهی را درظرف آب کوچکی می اندازیم ، باید آب آن را هفته ای چند بار عوض کنیم ؟

برای این که هوا به اندازه ی کافی در آب برای تنفس ماهی وجود داشته باشد .